Home » Echtscheiding » Kindbehartiger

Kindbehartiger

Wat is een Kindbehartiger en wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind een plek krijgt en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. Dit geheel in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft alsdoel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder na de scheiding;
  • Een luisterend oor voor ieder kind;
  • Inzicht in de beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
  • Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding;
  • Tools rondom de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na de scheiding;
  • Waar nodig samenwerking met andere (sociale) professionals;
  • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt

Als ouder heb je de wens dat jullie kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Als ouder wil je graag inzicht in wat jullie kind meekrijgt van de scheidingssituatie, wat er verandert, wat jullie kind nodig heeft om gezond en gelukkig op te groeien en wat passende regelingen zouden zijn in jullie situatie. Dan kan! Via een Kindbehartiger kan hierbij ondersteuning worden geboden. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding, waarbij steeds de regie wordt gevoerd vanuit de positie van het kind. Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook hierbij kan een Kindbehartiger ondersteunen.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Afspraak maken