Home » Echtscheiding » Bewust uit elkaar

Bewust uit elkaar

Bewust uit elkaar?

Als je gaat scheiden dan komt er veel op je af. Scheiden kan een pijnlijk proces zijn. Toen je bij elkaar kwam/ging trouwen was je er waarschijnlijk vanuit gegaan dat dit met jou niet zou gaan gebeuren en nu sta je er misschien zelf voor!

Als jij degene bent die besloten heeft om te willen scheiden, dan ben je waarschijnlijk al verder in het proces dan je partner. Misschien heb je al een deel van het verdriet, de boosheid of de onmacht verwerkt en heb je toegeleefd naar het moment dat je het echt zou gaan toegeven voor jezelf en het moment dat je het je partner zou gaan vertellen. Mogelijk heb je je ook al verdiept in wat je allemaal moet regelen en besef je je ook dat er heel wat komt kijken bij scheiden.

Als je van je partner heb gehoord dat hij of zij van je wil scheiden, dan wil je misschien nog niet eens denken aan hoe je dat gaat verwerken of wat er allemaal geregeld moet worden. Of verzet je je er zelf nog tegen of wil je nog naar mogelijkheden kijken om bij elkaar te blijven. De verwerking van de scheiding loopt ieder op zijn eigen tempo door. Het proces is voor iedereen het zelfde alleen de fase waarin je bent is verschillend. Hierdoor kan er mogelijk een kloof ontstaan tussen jou en je partner en daardoor kan de communicatie moeilijker worden. Als er veel emoties in het spel zijn, is het vaak onmogelijk om rationeel te denken en te communiceren en vervolgens bewuste keuzes te maken, die voor jou en je partner en eventueel je kinderen goed zijn. Dit hoort bij het proces maar kan het wel lastig maken omdat er een aantal zaken geregeld moeten worden.

Kinderen hebben geen keus

Voor kinderen is het een ander verhaal. Zij hebben meestal geen stem in de beslissing van hun ouders en kunnen alleen maar volgen. Kinderen lijken heel gemakkelijk in het aanpassen aan nieuwe situaties. Ze moeten wel, omdat ze geen keus hebben, maar kinderen voelen vaak meer dan ze je vertellen en je denkt te merken. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Soms uiten ze het meteen en soms zijn de gevolgen van scheiden pas jaren later zichtbaar. Voor kinderen is het uitermate belangrijk dat scheiden op een zorgvuldige en bewuste manier gebeurt. Zij kunnen er immers niets aan doen dat hun ouders niet meer met elkaar willen of kunnen leven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen van gescheiden ouders vaak meer problemen krijgen dan kinderen waarvan de ouders niet gescheiden zijn (behalve als er sprake is van huiselijk geweld). Voorbeelden hiervan zijn op korte termijn: gedragsproblemen, terugtrekgedrag, lagere schoolprestaties, negatief zelfbeeld, problemen met vriendschapsrelaties en zwakkere band met ouders. Op langere termijn: lager opleidingsniveau, minder inkomen, meer kans op depressie en een groter eigen scheidingsrisico (onderzoek van Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker). Voor kinderen is het uitermate belangrijk dat scheiden op een zorgvuldige en bewuste manier gebeurt. Zij kunnen er immers niets aan doen dat hun ouders niet meer met elkaar willen of kunnen leven.

‘Waar moet ik beginnen en hoe doe ik dat allemaal en?’

Bij scheiden komt veel kijken. Er moet veel worden uitgezocht en afgesproken, zeker als er kinderen zijn. Er kunnen heel wat vragen op je af komen en soms zie door de bomen het bos niet meer. Moet je nu wel of niet een mediator in de hand nemen en wat doet een mediator eigenlijk, wanneer ga je naar de rechter, wat doet een advocaat voor je? Hoe zit het met het ouderschapsplan, hoe verdelen we de bezittingen en hoe regelen we de financiën? Hoe zit het met de alimentatie, maar ook: hoe ga ik verder na de scheiding, hoe verwerk ik mijn verdriet, hoe ga ik om met mijn boosheid en emoties en hoe (her)vind ik mijn eigen kracht. Wat kan ik wel vertellen of laten zien waar de kinderen bij zijn? Wat vertel ik aan de kinderen?  Ik voel me alleen, wie kan ik vertrouwen, waar kan ik naar toe? Hoe kan ik voor mijn kinderen zorgen en wat is het beste voor hen? Ik ben bang dat ik ook mijn kinderen verlies. Dit zijn heel normale vragen waarop je misschien niet direct een antwoord weet en die veel onzekerheid en verwarring kunnen opleveren. Het is belangrijk je te realiseren dat de energie van de ouder doorstroomt naar je kind, goed en met mildheid voor jezelf zorgen is dan ook belangrijk. Als jij zicht hebt op jouw proces, een weg vind om met je emoties om te gaan dan ben je ook met andere energie beschikbaar voor je kind.

Goede communicatie

Als je bewust wilt scheiden, betekent dat dat je de belangen van iedereen in ogenschouw neemt en dat je vanuit jouw authenticiteit en kracht beslissingen neemt die goed zijn voor iedereen die het aangaat. Dat klinkt makkelijker dan dat dit mogelijk is. Het vraagt dat je bewust bent van het effect van jouw communicatie. Bovendien is er veel om over te communiceren, omdat er misschien veel geregeld moet worden voor de kinderen en voor jezelf. Je start immers een geheel nieuw leven zonder je partner en hebt daarbij wellicht heel andere verwachtingen en belangen dan je partner. Toch blijkt dat bewuste en goede communicatie de sleutel is tot de minste problemen. Ook met kinderen kan je op een goede manier communiceren. Voor hen is het belangrijk dat ze weten wat er gaat gebeuren, dat zij zich veilig en geliefd voelen, wat er ook gebeurt. Zij moeten in de gelegenheid zijn hun verhaal kwijt te kunnen. Jij en jouw ex-partner blijven immers hun ouders en zij mogen in deze moeilijk tijd van jou blijven verwachten dat je er voor hen bent. Maar hoe doe je dat?

Hulp vragen bij het scheiden: Bewust uit elkaar

In Nederland ontstaan er steeds vaker samenwerkingsverbanden die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die willen gaan scheiden of aan het scheiden zijn, zodat zij niet alles alleen hoeven uit te zoeken. Alle vragen worden beantwoorden vanuit één visie, in de vorm van een organisatie waarin verschillende disciplines werken die hun expertise hebben gecentraliseerd om jou, je (ex-)partner en de kinderen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. En zo’n organisatie is ‘Bewust uit elkaar’.

Bewust uit Elkaar

Bewust uit elkaar is een collectief van sterk betrokken partners dat een nieuw concept op de markt heeft gebracht, waarbij de nadruk ligt op preventie en het voorkomen van een vechtscheiding. Zij kunnen je begeleiden in het gehele proces, zodat je bewuste keuzes maakt en je weer sterk verder kunt. De kracht van deze samenwerking is dat alle professionals werken vanuit een zelfde visie en er in het team ook ervaringsdeskundigheid aanwezig is.

Wat kan je verwachten van Bewust uit elkaar?

  • Een mediator, die jou en je partner kan begeleiden of van advies kan voorzien.
  • Een trainer /coach voor volwassenen, die training en coaching aanbiedt, waarin je ondersteuning krijgt in het (her)vinden van je eigen kracht waardoor je op een bewuster wijze met je scheidingsproces bezig bent en zo de juiste keuzes in je proces en voor de toekomst kunt maken.
  • Een kindercoach, die jou en je kinderen trajecten en coaching aanbiedt met betrekking tot jouw invloed op de kinderen. Coaching en begeleiding voor je kinderen in de dingen waarmee zij maken krijgen gedurende de scheiding.
  • Een therapeut, die samen met jou werkt aan de verwerking van de scheiding en met jou onderzoekt wat jouw valkuilen of patronen zijn in een relatie.

Bewust uit elkaar verwijst naar andere instanties als dat nodig is. Bewust uit elkaar heeft een groot netwerk met instanties die ook betrokken zijn bij mensen die gaan scheiden.

Bewust uit elkaar? Je hoeft het niet alleen te doen…. Maak de juiste keuze en vraag hulp aan experts, zodat jij bewust en sterk verder kan!

Meer informatie kan je vinden op www.bewustuitelkaar.nl.

 

Afspraak maken