Home » Coaching » Familieopstellingen

Familieopstellingen

Familieopstellingen is een nieuwe effectieve manier van coaching en begeleiding naar bevrijding van overtollige ballast (trauma’s) in uzelf. Familieopstellingen maken verborgen dynamieken binnen een familiesysteem zichtbaar, teneinde problemen aan het licht te krijgen en hiermee aan de slag te gaan.

Wat houdt Familieopstellingen in?

Waarom lopen dingen in je leven vaak anders dan je had gewild, waarom kom je steeds die verkeerde man of vrouw tegen die niet bij je past en waarom beland je steeds weer in een situatie die je niet prettig vindt? Onbewust draagt je soms de last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt, met alle gevolgen vandien.

Met de door Bert Hellinger, een Duitse therapeut, ontwikkelde methode “Famlieopstellingen” krijg je inzicht in de plek die je binnen je familie inneemt. Veel persoonlijke problemen, relatie of werkgerelateerde problemen vinden hun oorsprong in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om verborgen verbanden te zien én geven ons mogelijke wegen om ons los te maken uit verstrikkingen en daardoor weer ons eigen leven te kunnen leiden.

Hoe gaat het?

Familieopstellingen vinden plaats in een groep (onbekende) mensen. Er is een begeleider die de opstelling leidt. Daarnaast is er de opsteller, degene die een thema of een verlangen inbrengt.  Er wordt gekeken wie er in de opstelling komt. De opsteller kiest zelf de mensen om zijn of haar familieleden te vertegenwoordigen (de representanten). De gekozen representanten weten niets over de familie van de opsteller. Deze vertelt alleen wat belangrijke feiten over de familie. De opsteller zet de representanten in de ruimte en ook een representant voor zichzelf. Dan gebeurt er iets bijzonders: de representanten voelen zich als ware de  werkelijke familieleden van de opsteller en representeren eventuele verstrikking binnen het familiesysteem. Zonder veel te zeggen ontstaat een herkenbaar beeld voor de inbrenger. Samen met de begeleider wordt gezocht om dit beeld compleet te maken. Met de inbrenger gebeurt dan al heel veel. Wat hij/zij er vervolgens mee doet is zijn/haar keuze. De meeste opstellers ervaren een opluchting en vertellen dat de opstelling nog weken of zelfs maanden heeft doorgewerkt. Wat er precies gebeurt, is moeilijk te beschrijven. De beste manier om het te ervaren is mee te doen aan een opstelling. Zelfs door alleen toeschouwer te zijn, is het een bijzondere ervaring.

Voor wie?

Opstellingen kunnen inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over

  • terugkerende angst
  • boosheid
  • verdriet
  • schuldgevoelens
  • depressiviteit
  • problemen in je relatie(s)
  • bindingsangst
  • kinderen met probleemgedrag, etc.

Aanvang: 10.00 uur
Einde:     16.00 uur

Kijk voor de eerstvolgende workshop op de desbetreffende pagina.

Afspraak maken