Home » Algemene voorwaarden deelname cursus

Algemene voorwaarden deelname cursus

Door het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Feel-Fine. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt na ontvangst van het cursusgeld door Feel- Fine. Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet 4 weken voorafgaand aan de cursus door Feel-Fine is ontvangen, kan Feel-Fine je deelname aan de cursus weigeren.

• Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

• Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

• Bij ontbinding van je inschrijving binnen 8 weken voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.

• Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

• Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan Feel- Fine je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt.

• Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Feel-Fine het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld.

• Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal Feel-Fine je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Feel-Fine zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

• Feel-Fine kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde technieken. Deelname aan een cursus van Feel- Fine geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

• Feel-Fine is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Feel-Fine aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.

• Feel-Fine is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader van Feel-Fine die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader van Feel-Fine mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van Feel-Fine te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Feel-Fine.

• Er wordt een cursistenlijst samengesteld die aan het einde van een cursus naar de deelnemers wordt gemaild. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan Feel-Fine laten weten.

• Feel-Fine heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van Feel-Fine en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.

Afspraak maken